Q-PLM User Manual

The Q-PLM partnership decided to produce another output: the Q-PLM User Manual in addition to the Q-PLM Handbook which contains the main information for the daily use of the Q-PLM software.
User manual
Share
eu flag
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.


bmbf logo
Tämä projekti on saanut rahallista tukea Austrian Ministry of Education and Women taholta kuin myös Euroopan komissiolta.