Q-PLM - hankkeen


Q-PLM - Quality Assurance for VET Providers Using Product Lifecycle Management

European Programme:

Lifelong Learning Programme
Leonardo da Vinci Multilateral Projects for Development of Innovation

Projektin kesto:

1.10.2013-30.9.2015

Tausta:

Lukuisa määrä eri tekijöitä ja muuttujia vaikuttaa ammatillisen koulutuksen ( VET) kentällä tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin. Tuotteen elinkaaren hallinnalla (Product lifecycle management, PLM) otetaan tuotteen koko elinkaari sen eri vaiheineen hallintaan ja tarkasteluun. Elinkeinoelämässä jokaisella tuotteella on tietty elinkaari, niin myös ammatillisen koulutuksen tuotteilla. Tuotteen elinkaaren hallinta -työkalu voi toimia tarkoituksenmukaisena välineenä ammatillisen koulutuksen tuotteiden elinkaaren aikaisessa hallinnassa ja indikaattoreiden mittaamisessa.

Tarve:

Ammatillisen koulutuksen tasolla on tarve saada käytännöllinen ja yhdenmukainen työkalu, jolla hallita ja tarkastella ammatillisen koulutuksen tuotteiden elinkaarta, joka samalla ottaa huomioon monet muuttujat, jotka vaikuttavat koulutustuotteiden tarjontaan.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää IT-pohjainen työkalu tuotteiden elinkaaren hallintaa varten ammattillisen koulutuksen järjestäjän tarpeisiin .

Projektin tulokset:

  • Olemassa olevien PLM –sovellutusohjelmien analysointi
  • Ammattillisten koulutustuotteiden elinkaareen vaikuttavien indikaattorien määrittelytutkimus
  • Ammatillisen koulutuksen tuotteiden muuttujia vastaavien indikaattoreiden identifiointi.
  • Käsikirja koulutuksen järjestäjille aktiiviseen tuotteen elinkaaren hallintaan.
  • Sovellutusohjelma tuotteen aktiiviseen elinkaaren hallintaan.
  • Sovellutusohjelman testaus
  • Päätöskonferenssi Itävallassa kesäkuussa 2015
Share
eu flag
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.


bmbf logo
Tämä projekti on saanut rahallista tukea Austrian Ministry of Education and Women taholta kuin myös Euroopan komissiolta.