Q-PLM - proiectul


Q-PLM – Asigurarea calității pentru furnizorii de educație și instruire vocațională-VET utilizând managementul ciclului de viață al produsului- PLM

Program european:

Lifelong Learning Programme
Proiecte multilaterale Leonardo da Vinci pentru dezvoltarea inovării

Durata:

1 octombrie 2013 – 30 septembrie 2015

Istoric:

Un număr mare de factori și variabile influențează serviciile și produsele pieței de educație și instruire vocațională-VET. Managementul ciclului de viață al produsului- PLM reprezintă o abordare conceptuală care urmărește un produs de-a lungul întregii sale existențe pe piață. Fiecare produs al pieței economice are un ciclu de viață specific-așa cum au și produsele VET. Managementul ciclului de viață al produsului- PLM poate fi un instrument adecvat pentru măsurarea indicatorilor unui produs VET și pentru managementul existenței sale pe piață.

Relevanța economică:

Există o cerere ridicată pentru instrumente practice și logice în ceea ce privește monitorizarea ciclurilor de viață pentru produsele VET, luând în considerare o serie de variabile care influențează ofertele de servicii VET, la nivelul furnizorilor de servicii VET.

Obiectivul principal

al proiectului acronim Q-PLM este dezvoltarea unui instrument IT pentru managementul integrat al ciclului de viață al produsului, adresat furnizorilor de servicii VET.

Rezultatele proiectului:

  • Analiza aplicațiilor software PLM (Product Lifecycle Management) existente
  • Cercetarea variabilelor care influențează ciclul de viață al unei oferte de servicii VET
  • Identificarea indicatorilor variabilelor ciclurilor de viață ale produselor oferite prin VET
  • Manual pentru un management activ al ciclului de viață al produselor oferite de furnizorii VET
  • SAplicație software pentru un management activ al ciclului de viață al produselor oferite de furnizorii VET
  • Etapa de testare a aplicației software
  • Conferință de presă final proiect în Austria, iunie 2015
Share
eu flag
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

bmbf logo
Acest proiect este sprijinit de Ministerul Educației și Femeilor din Austria, precum și de Comisia Europeană.