Q-PLM training programs

Q-PLM training programs in each partner organization

Each partner organization of the Q-PLM project organized trainings programs to train the multipliers and users to the Q-PLM software. These trainings took place in Austria, Germany, Belgium, Finland, Slovenia, Ireland, Romania and Spain.

Are you interested in the topics quality management and product-life-cycle management for European VET providers? Join one of the partners organizations!
training


  • Training_Programm_1
  • Training_Programm_2
  • Training_Programm_3
  • Training_Programm_4
  • Training_Programm_5
Share
eu flag
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.


bmbf logo
Tämä projekti on saanut rahallista tukea Austrian Ministry of Education and Women taholta kuin myös Euroopan komissiolta.