Q-PLM - projekt


Q-PLM – Zagotavljanje kakovosti za ponudnike PIU z uporabo metode upravljanja življenjskega cikla

Evropski program:

Program Vseživljenjsko učenje
Leonardo da Vinci Multilateral Projects for Development of Innovation

Trajanje :

1. oktober 2013 – 30. september 2015

Ozadje:

Na storitve in izdelke na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) vpliva veliko dejavnikov in spremenljivk. Upravljanje življenjskega cikla izdelka je metoda, ki spremlja izdelek skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Vsak izdelek na trgu ima določen življenjski cikel, tudi izdelki PIU. Upravljanje življenjskega cikla izdelka je lahko ustrezno orodje za merjenje kazalnikov PIU skozi njihov življenjski cikel.

Ekonomske potrebe:

Obstaja veliko povpraševanje po usklajenem in praktičnem orodju za spremljanje življenjskega cikla izdelkov PIU na ravni izvajalcev PIU, z upoštevanjem več spremenljivk, ki vplivajo na PIU.

Glavni cilj

projekta Q-PLM je razvoj orodja za integrirano upravljanje življenjskega cikla izdelka za izvajalce PIU, ki temelji na programski opremi.

Rezultati projektov:

  • Analiza obstoječe PLM (Product Lifecycle Management – upravljanje življenjskega cikla izdelka) programske opreme
  • Raziskava spremenljivk, ki vplivajo na življenjski cikel izdelka v PIU
  • Opredelitev indikatorjev za spremenljivke v življenjskih ciklih izdelka PIU
  • Priročnik aktivnega upravljanja življenjskega cikla izdelka za ponudnike PIU
  • Programska oprema za aktivno upravljanje življenjskega cikla izdelka za ponudnike PIU
  • Programska oprema za aktivno upravljanje življenjskega cikla izdelka za ponudnike PIU
  • Zaključna konferenca v Avstriji junija 2015
Share
eu flag
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske


bmbf logo
This project is supported by the Austrian Ministry of Education and Women, as well as the European Commission.