Q-PLM - le projet


Q-PLM - Kwaliteitsgarantie voor beroepsopleidingsverstrekkers gebaseerd op Product Lifecycle Management

Europees Programma:

Lifelong Learning Programma
Leonardo da Vinci Multilaterale Projecten voor Ontwikkeling van Innovatie

Duur:

1 oktober 2013 – 30 september 2015

Context:

Zowel de algemene dienstverlening alsook de producten van beroepsopleidings- verstrekkers worden sterk beïnvloed door een heleboel factoren en variabelen. Product lifecycle management is een concept dat de hele levenscyclus van een product onder de loep neemt. Net als elk ander product op de markt kent ook een beroepsopleiding een dergelijke cyclus. Product Lifecycle Management biedt een gepaste tool om indicatoren van zowel het product als de levenscyclus ervan te meten.

Economische nood :

Er bestaat een grote vraag naar een consistent en praktisch instrument om de evenscycli van beroepsopleidingen te beheren, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende variabelen die het aanbod beïnvloeden.

Hoofddoel

Het Q-PLM project zal een IT-gebaseerde tool ontwikkelen waarmee beroepsopleidingverstrekkers Product Life Cycle Management kunnen toepassen.

Projectresultaten:

  • Analyse van bestaande PLM (Product Lifecycle Management) software
  • Onderzoek naar de levenscyclusvariabelen van een beroepsopleiding
  • Indicatoren voor diezelfde variabelen
  • Handboek voor actief gebruik van PLM voor beroepsopleidingsverstrekkers
  • Software voor actief gebruik van PLM voor beroepsopleidingsverstrekkers
  • Testfase van de software
  • Slotconferentie in Oostenrijk in juni 2015
Share
eu flag
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

bmbf logo
Dit project wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs en Vrouwen van Oostenrijk en de Eureopese Commissie.